pobierz regulamin w pdf

STYPENDIUM IM. MAXA BORNA

Fundusz Stypendialny im. Maxa Borna ustanowiony został przez przedstawicieli środowiska naukowego związanego z Politechniką Wrocławska i Uniwersytetem Wrocławskim w 2003 r. dla uczczenia pamięci wybitnego wrocławskiego Noblisty. Fundusz utworzono z darowizn przekazanych w 2003 roku m.in. przez dr. Mariusza Jaworskiego (INCOM S.A.) oraz prof. Anthony'ego J. DeMaria (SPIE - The International Society for Optical Engineering).


Zgodnie z wolą fundatorów stypendium przeznaczone było dla wybitnych doktorantów wrocławskiego środowiska naukowego w dziedzinach Fizyki, Optoelektroniki i Informatyki. Od 2003 roku przeprowadzono osiem edycji konkursowych i wyłoniono 16 laureatów. Dotychczasową historię przyznawanych stypendiów im Maxa Borna (regulamin, laureaci i sponsorzy) można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mborn-scholar.wroc.pl/


Od 2011 r. tradycja Funduszu Stypendialnego im. Maxa Borna kontynuowana jest w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia pod nazwą Stypendium im. Maxa Borna. Stypendium przyznawane jest w zakresie nauk fizycznych i chemicznych. Wybitni studenci studiów trzeciego stopnia prowadzący badania w obszarze fizyki oraz optoelektroniki, aplikujący do tej pory o stypendium na Politechnice Wrocławskiej, będą mogli składać wnioski o przyznanie miejskiego stypendium im. Maxa Borna.


W ramach Studenckiego Programu Stypendialnego przyznawane jest również Stypendium im. Hugona Steinhausa w dziedzinie nauk matematycznych. Ubiegać się o nie mogą m.in. wybitni studenci studiów trzeciego stopnia z informatyki, aplikujący do tej pory o stypendium na Politechnice Wrocławskiej.


Zwracamy uwagą na zmianę terminu składania wniosków - nowy termin to 30 września każdego roku. Ponadto zmienił się nieco zestaw składanych dokumentów.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego - http://wca.wroc.pl/artykuly/964/Zmiany-w-studenckim-programie-stypendialnym/